Intro til sitet

Kolofon

Lærervejledning

Historisk kontekst

Om designet

 

Intro til Middelalderens Sæby
Middelalderens Sæby fortæller om dagligdagen i købstaden Sæby i mid-delalderens sidste år. Siden er bygget op på den faktuelle lokale historie, men fortællingen er levende lagt i munden på tre jeg-fortællere. To, der repræsenterer middelalderens fire forskellige stænder, og en udefra-kommende iagttager.
Til hvert emne og fortælling er der opgaver og ordforklaringer til teksten. Der er et leksikon og en tidslinje, der kan hjælpe til besvarelserne og forståelsen af middelalderen.

Hvis du vil vide mere, og som baggrundsstof til lærerne, er der en side med litteraturhenvisninger og links, samt en baggrundshistorie, der sætter Sæbys lokale middelalderhistorie i relation til Danmarkshistorien og større politiske og kulturelle begivenheder i slutningen af middelalderen.

Fortællerne og redskaberne på siden repræsenteres ved symboler og farver, der går igen og viser fra emne til emne.

Klik her for at gå til Stygge Krumpens fortælling

Bispen, der repræsenterer kirke- og adelsstanden, vil fortælle om sin interesse for byen. Både som bisp af Børglum Stift og som den adelsmand, politiker og købmand han også var. Han vil fortælle hvordan byen styres, hvordan handlen er organiseret og om hans egen dagligdag.

Klik her for at gå til Laurits fortælling

Fiskerdrengen repræsenterer bonde/fiskerstanden og gennem sin kusine Gertrud, borgerstanden. Han fortæller om, hvordan det er at bo i byen, om sin familie, om skolen, om arbejdet, og hvordan de bor.

Klik her for at gå til Strids fortælling

Lille Strid tager os med rundt i byen, den kigger ind på klosteret, den løber ud på Sæbygård og ned på havnen for at se på skibene. Kort sagt den viser dig byen.
Lille strid er god til historier, nogle er sande, nogle er bare en god historie - døm selv.
Lille strid er også en klog lille gris, der ved mange ting, som man ikke skulle tro, at grise vidste.

 

Opgaver

Skolemesteren giver peblingene (eleverne) opgaver.
Opgaver, der knytter sig til hvert afsnit af fortællingen. Symbolet har forskellige farver i forhold til, hvem der fortæller. Rød for bispen, blå for fiskerdrengen og grøn for grisen.

Opgaverne åbner i et nyt vindue til at læse på skærmen for hvert afsnit, eller kan printes samlet til den enkelte fortæller.

Klik også på linkene her nedenfor, for at komme til printudgaver af opgaver (åbner som pdf-fil).

Stygge Krumpen

Laurits

Strid

Fakta om faktabokse

Fakta-boksen beskriver meget kort fakta, der er brug for, for at forstå sammenhængen.

 

Ordbogen (i højre side af skærmen, følger afsnittene i teksten) oversæt-ter/forklarer ord. Ord, der måske er ukendte, eller som kræver en nær-mere forklaring. Et eksempel kan være, at en middelalderlig køgemester er lig med nutidens kok. Ordene, som står i ordbogen, er kursiverede i teksten.

 

Symbol for leksikon

Leksikonet er en udvidet ordbog med uddybende forklaringer på ord eller begreber.

 

Tidslinjen, der sætter Sæbys historie ind i en større sammenhæng. Konger og biskopper er her markeret med henholdsvis kongekroner og bispehuer.

Middelalderens Sæby       © 2011 Nordjyllands Kystmuseum, Sæby afd.