Intro til sitet

Kolofon

Lærervejledning

Historisk kontekst

Om designet

 

Kolofon

Middelalderens Sæby er udgivet af Nordjyllands Kystmuseum, Sæby 2011.

Siden er blevet til på grundlag af midler fra Kulturarvsstyrelsen.

 

Middelalderens Sæby er udarbejdet af:

Tekst: Kirsten Flyvholm, Natur- og Kulturformidler
Webmaster: Christina M. D. Andersen, Mediegrafiker
Tegner/illustrator: Arnold Andersen
Redaktion: Jens Thidemann, Museumsinspektør
Idé og oplæg: Annemette Løkke Berg
Middelalderens Sæby       © 2011 Nordjyllands Kystmuseum, Sæby afd.