Intro til sitet

Kolofon

Lærervejledning

Historisk kontekst

Om designet

 

Lærervejledning
”Middelalderens Sæby” omhandler Sæby i slutningen af middelalderen, hvor Stygge Krumpen ”hersker” over Vendsyssel og købstaden Sæby. Stygge Krumpen var biskop i Børglum fra 1519-1536.
Siden er blevet til på grundlag af midler fra Kulturarvstyrelsen. KUAS logo

Hjemmesiden ”Middelalderens Sæby” er tænkt som et bidrag til mere viden om den lokale historie, med fokus på perioden, hvor Sæby opstod, og Stygge Krumpen var biskop i Børglum stift og havde alle rettigheder til købstaden Sæby.

”Middelalderens Sæby” skal være med til at øge børn og unges kendskab til Sæby i den sidste del af middelalderen på en sjov og nærværende måde, og sætte den i relation til Danmarkshistorien.

Sidens indhold
”Middelalderens Sæby” behandler Sæby og dens dagligliv i middelalderen set ud fra bispen, barnet Laurits og grisen lille Strids oplevelse af byen. De fortæller hver især om deres oplevelse i og med Sæby. Lille strid kommer ude fra, og han oplever, ser og registrerer byen og dens funk-tioner. Fiskerdrengen Laurits er født og opvokset i Sæby. Han har sin dagligdag i byen. Bispen kommer til byen for at varetage sine gejstlige og verdslige pligter. Han har en stor interesse i byen, der er en indtægtskilde for ham.

Herudover er der:

Hvem kan bruge materialet?
”Middelalderens  Sæby” henvender sig specielt til historieundervisningen på mellemtrinet. Alternativt religionsundervisningen eller danskundervis-ningen.

Hvordan bruges materialet?
Siden kan bruges både som individuel historieundervisning, som for-beredelse til elevens fortælling for klassen om et udvalgt emne, grup-pearbejder eller som inspiration til små optrin.

Materialet kan indgå i forberedelserne til en tur rundt i byen. "Middel-alderens Sæby" kan fortælle om baggrunden for nogle af de spor, der stadig findes i Sæby fra middelalderen og den første tid som købstad. Siden kan fortælle om det hverdagsliv, der udspillede sig i Sæby under Stygge Krumpen. Hverdagsliv, som var meget forskelligt fra i dag, og meget afhængig af hvilken stand man tilhørte.

Siden kan bruges som et udgangspunkt for en snak, om f. eks. det at være barn dengang og nu, henholdsvis hos den rige og de fattige. Magtens fordeling mellem kongen, kirken og adelen. Religionens betyd-ning for livet i middelalderen osv.

Fælles mål og "Middelalderens Sæby"
Følgende pinde, fra trinmål og fælles mål for historieundervisningen på mellemtrinnet, kan ”Middelalderens Sæby" indgå i:

Historisk kontekst
Da "Middelalderens Sæby" selvfølgelig gør sig bedst, når sat i historisk kontekst, kan man via nedenstående link, læse en lettilgængelig udgave af den historiske baggrund.
Denne er ikke møntet direkte på eleverne, men mere tænkt som en hjælp til at få sat perioden i historisk kontekst. (Der findes flere henvisninger til litteratur under punktet "Læs mere" i toppen af siden.)

Til historisk baggrund

Svært ved at læse?
Siden kan, ved hjælp af et gratis downloadet program fra IT- og Tele-styrelsen, læses højt.
Programmet kan hentes på webadressen www.adgangforalle.dk eller kan downloades direkte via linket i øverste venstre hjørne af siden.

Print af opgaver
Man kan vælge at læse opgaverne på skærmen i forbindelse med hvert enkelt afsnit, eller man kan printe de samlede opgavesæt ud for hver af fortællerne – så kan eleverne arbejde med én samlet fortælling ad gangen og besvare spørgsmålene ved afkrydsning af de rigtige svar.

Vælg printvenlig udgave af opgaverne (åbner som pdf-fil) til de enkelte fortællinger ved at klikke på nedenståede link:

Laurits

Stygge Krumpen

Strid

Middelalderens Sæby       © 2011 Nordjyllands Kystmuseum, Sæby afd.